You are using an outdated browser.
For a better experience, please upgrade your browser here.

Unë JAM

  • Tirana, Tirana County

Our mission

Ne do të planifikojmë të njëjtin titull libri për ta lexuar në të njëjtin muaj, për të ndarë me njëra-tjetrën përshtypjet, sugjerimet, kundërshtimet. Duke u fokusuar në autorët dhe titujt që do ndihmojnë në fuqizimin e gruas, do mund të fuqizojmë edhe të tjera vajza e gra jashtë këtij rrethi.

About our Circle

  • Meets once a month
  • Looking for members

Ky rreth i quajtur "Unë JAM" dëshiron të rrisë vetëdijen e çdo vajze dhe gruaje të shoqërisë sonë mbi rëndësinë që ka prania e saj mes nesh. Unë JAM vajza që kam të drejtë të shkollohem. Unë JAM gruaja që kam të drejtë të punoj. Unë JAM nëna që kam të dre...

1 Leader, 6 Members

Join this Circle

We’re always looking for new members. Join today to be a part of Lean In’s global community.

How it works

Circles are small groups of women who come together—online or offline—for real talk and peer support.

Why join a Circle?

We all need a safe space for real talk, inspiration, and support. Right now, we need community more than ever.

More Circles near you

Find a Circle near you

Ready to lead? Start a Circle

We provide you with everything you need to get started, including tips on who to invite, meeting guides, and peer support.
Get started