You are using an outdated browser.
For a better experience, please upgrade your browser here.

Ženy v srdci Slovenska

  • Martin, Žilinský kraj

About our Circle

  • Looking for members

Tento kruh by mal pomôcť ženám zo stredného Slovenska (najmä Martin, Žilina a okolie) vzdelávať sa a zvýšiť tak šancu uplatniť sa na trhu práce. Venujeme sa najmä získavaniu vedomostí a schopností v oblasti IT (sektoru informačných technológií), ale vítan...

1 Leader

Join this Circle

We’re always looking for new members. Join today to be a part of Lean In’s global community.

How it works

Circles are small groups of women who come together—online or offline—for real talk and peer support.

Why join a Circle?

We all need a safe space for real talk, inspiration, and support. Right now, we need community more than ever.

More Circles near you

Find a Circle near you

Ready to lead? Start a Circle

We provide you with everything you need to get started, including tips on who to invite, meeting guides, and peer support.
Get started